نخستین دوره تست آمادگی جسمانی آتش نشانان سبزوار در سال جاری در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مسئول واحد تربیت بدنی سازمان آتش نشانی شهرداری سبزوار گفت: تست آمادگی جسمانی آتش نشانان با شش آیتم استاندارد بارفیکس،دراز نشست،دو ۴۵ متر، دو ۵۴٠ متر، دو ٩*۴ و پرش جفت به مدت سه روز در محل ورزشگاه خوشبین انجام می شود.

مجید فاضلی با بیان اینکه تست پایش سلامت آتش نشانی باید حداقل یک بار در سال برگزار شود، افزود: در برنامه تدوین شده تربیت بدنی در سال جاری این تست دو بار انجام خواهد شد که نخستین دوره آن از امروز ۱۶ مرداماه آغاز و تا سه روز آینده ادامه دارد.

گفتنی است سازمان آتش نشانی شهرداری سبزوار ۵ ایستگاه و ۱۱۰ آتش نشان دارد.