رئیس اداره حفاظت محیط زیست سبزوار گفت: یک بهله شاه بوف که از ناحیه چشم دچار جراحت شده بود توسط آتش نشان با سابقه ایستگاه شماره ۳ شهرداری سبزوار نجات یافت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، حمیدرضا صادقی افزود: این پرنده درمنطقه توحید شهر سبزوار سرگردان بود که توسط این آتش نشان تحویل اداره محیط زیست سبزوار شد.

وی اظهار داشت: این پرنده پس از معاینات دامپزشکی و درمان کامل در منطقه امن حاشیه رودخانه کالشور سبزوار در محدوده پناهگاه حیات وحش شیراحمد رها خواهد شد.

وی گفت: شهروندان در صورت مشاهده پرندگان نایاب، کمیاب یا مصدوم موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.

‘شاه‌ بوف’ پرنده‌ ای از خانواده جغد و بزرگترین نوع جغد است که حدود ۶۶ تا ۷۰ سانتیمتر طول دارد.

این پرنده دارای گوشپرهای مشخص، سینه زرد مایل به قهوه ‌ای با رگه ‌های پهن، چشمهای درشت نارنجی رنگ، پشت زرد مایل به قهوه ‌ای با لکه ‌های قهوه‌ ای پررنگ است.