کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقا کیفیت کالا و خدمات استان  مصوب کرد که آسانسورهای دستگاه های اجرایی و عمومی باید ظرف مدت مشخصی، استانداردسازی شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار با اعلام این خبرافزود:  اگر در مهلت مقرر، احیانا اقدامی صورت نگیرد، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان، درخواست پلمب آسانسورهای فاقد گواهینامه استاندارد را به دادستانی ارائه خواهد کرد.

محمدمقدوری همچنین به اقدامات صورت گرفته برای استانداردسازی جایگاه های عرضه CNG اشاره و تصریح کرد: با هدف پیشگیری از حوادث محتمل و ایمنی استفاده کنندگان ازاین سوخت پاک، اقدامات همزمان برای استانداردسازی جایگاه ها و معاینه فنی خودروهای گاز سوز صورت گرفته و قرار است وضعیت معاینه فنی خودروهایی که به صورت دستی دوگانه سوز شده اند، به زودی تعیین تکلیف شود.

علیرضاجمیع مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان نیزگزارش داد که گاز جایگاه های سی ان جی دارای عدم انطباق بحرانی موقتا قطع و پس از رفع نواقص، مجددا وصل شده است.

این کارگروه همچنین، معیارهای انتخاب آزمایشگاه های تست هیدرواستاتیک در شهرستان های استان را تصویب و برای افزایش تعداد آزمایشگاه های موجود ( بر اساس مقتضیات و شرایط هرشهرستان ) به اداره کل استاندارد تفویض اختیارکرد.

کارگروه تخصصی استانداردسازی و ارتقا کیفیت کالا و خدمات استان  شرکت های تابعه وزارت نیرو در استان را نیز مکلف کرد تا پایان بهارسال آینده، گزارش اقدامات انجام شده در خصوص استفاده از انرژی خورشیدی را به کارگروه ارائه کنند تا از تجربیات این شرکت ها در دیگر دستگاه های اجرایی استان بهره برداری شود./ اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی