رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری سبزوار گفت: طبق آمار در ۱۰ ماهه سال جاری، بیشترین عملیات آتش نشانی سبزوار در حوزه حوادث آسانسور بوده است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مهدی احمدی راد با بیان این مطلب افزود: طبق آمار موجود ده ماهه سال، ۳۷۶ تماس با آتش‌نشانی سبزوار برقرار شد که بیشترین تماس ها مربوط به ۷۰ حادثه آسانسور، ۵۲ حادثه محبوس شدن افراد و ۵۰ مورد حادثه مزاحمت حیوان بوده است.

وی همچنین بیان کرد: در مدت مذکور ۳۴۷ حادثه در حوزه حریق رخ داده است که بازهم آتش سوزی در منازل مسکونی با ۱۰۱ مورد در صدر عملیات های آتش نشانی قرار گرفته و سپس حریق در وسایل نقلیه، سایر و کسبی تجاری به ترتیب با ۶۷، ۶۳ و ۴۲ مورد رتبه های دوم تا چهارم را به خود اختصاص داده اند.

او در ادامه به حوادث دو ماهه اخیر نیز اشاره کرد و افزود: در این مدت ۵۹ حادثه حریق رخ داد که حریق در منازل مسکونی با ۱۶ مورد، وسایل نقلیه با ۱۰ مورد و کسبی تجاری با ۹ مورد بیشترین آمار فراوانی را در بین حوادث این حوزه به خود اختصاص دادند.

مهدی احمدی راد همچنین گفت: در دو ماهه اخیر ۴۲ حادثه در حوزه های مختلف به وقوع پیوست که محبوس شدن افراد، آسانسور، گیرکردن اشیا در انگشت به ترتیب با ۱۳، ۱۲و ۳ مورد در رتبه های اول تا سوم قرار گرفتند.