نخستین دوره آموزشی آتش نشان داوطلب در سال جاری در مرکز آموزشی شهید امید عباسی برگزار می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، متقاضیان می توانند برای ثبت نام و شرکت در این دوره به ساختمان اداری  سازمان آتش نشانی واقع در بلوار شهرک توحید، بالاتر از ساختمان دادگستری، پشت پارک سلامت مراجعه نمایند.

مدت این دوره ۶ روز و هزینه ثبت نام ۲۵۰هزار تومان است که در پایان دوره گواهینامه معتبر به قبول شدگان این دوره اعطا خواهد شد.

داشتن کارت واکسیناسیون کرونا برای شرکت در این دوره  و همچنین دو قطعه عکس سه در چهار به همراه کپی کارت ملی الزامی است.