رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار از آغاز رسمی اجرای طرح جامع مدیریت پسماند منطقه سبزوار خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مجید معنوی زاده با بیان اینکه امروزه مدیریت پسماند یکی از ضروری‌ترین محورهای توسعه پایدار محسوب می‌شود، افزود: به منظور مشخص کردن افق برنامه‌ریزی و چشم‌انداز اجرای طرح‌های مرتبط با پسماند، تهیه طرح جامع مدیریت پسماند در یک منطقه بسیار ضروری است.

وی اظهار داشت: طرح جامع مدیریت پسماند به دلیل این که همه ابعاد سیستم مدیریت پسماند از تولید تا دفن و حتی تهیه اثرات زیست‌محیطی محل دفن پسماند در درون منطقه را مورد بررسی قرار می‌دهد، بالادست‌ترین سندی است که در زمینه مدیریت پسماند هر منطقه تهیه می‌شود و در واقع الگویی برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری اصولی و مناسب در زمینه مدیریت پسماندهاست.

او در ادامه اضافه کرد: در این راستا بهمن ماه سال گذشته قراردادی مابین شهرداری سبزوار به عنوان شهرداری معین و شهرداری های اقماری سبزوار و سازمان مپ مشهد منعقد شد.

معنوی زده ادامه داد: آقایان عبداله زاده و میبدی به نمایندگی از سازمان مپ روز گذشته جهت مستند سازی وضعیت موجود جمع آوری، انتقال و دفع پسماندهای شهری سبزوار و شهرداری های منطقه به سبزوار آمدند و به بررسی وضعیت موجود سیستم جمع آوری، انتقال و دفع پسماندهای سطح شهر سبزوار در دستور کار قرار گرفت.

رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار گفت: بر اساس این طرح تا دو روز آینده وضعیت موجود سیستم مدیریت پسماند شهرهای سلطان آباد، نقاب، جغتای، ششتمد و داورزن مورد بررسی قرار می گیرد.