مدیر روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری سبزوار از آغاز طرح جوان سازی درختان آفت زده نارون در این شهر خبر داد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، هادی حسن آبادی با بیان اینکه حمله افات سوسک برگ خوار نارون در چند سال اخیر شدت گرفته، افزود: در اوایل بهار هنگامی که درجه حرارت متوسط روزانه به ۱۷ درجه سانتی گراد می رسد، این حشره از اماکن زمستانی خود خارج و به تغذیه از برگ ها می پردازد و در نهایت باعث ضعیف شدن شاخه های درختان می شود.

وی بیان کرد: لذا سازمان فضای سبز برای رفع این مشکل، اقدام به هرس تعدادی از درختان آفت زده جهت جوان سازی و کنترل آفت مذکور در سطح برخی پارک های شهر نموده و در نخستین گام طرح را از درختان نارون پارک لاله آغاز کرده است.

او گفت: هرس زمستانه سایر درختان سطح شهر نیز طبق برنامه زمانبندی شده توسط اکیپ های سازمان در حال انجام است.