مسئول تربیت بدنی مدیریت فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سبزوار گفت: بر اساس قرعه کشی انجام شده، مسابقات والیبال کارکنان شهرداری سبزوار و سازمان های تابعه از امروز پانزدهم دی ماه آغاز می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، یداله آزادواری با بیان اینکه در این دوره از مسابقات ۸ تیم از سازمان های مختلف شهرداری در دو گروهA  و B با یکدیگر به رقابت می پردازند، افزود: در نخستین بازی عصر امروز، دو تیم مدیریت پسماند و حمل و نقل بار و مسافر از ساعت ۱۶:۳۰ در محل سالن حجاب واقع در میدان ارشاد اسلامی به مصاف هم می روند.

او بیان کرد: همچنین براساس قرعه کشی صورت گرفته تیم های شهرداری ناحیه توحید شهر و شهرداری منطقه یک روز یکشنبه فردا شانزدهم دی ماه ساعت ۱۸و تیم های آتش نشانی و شهرداری منطقه دو روز دوشنبه هفدهم دی ماه ساعت ۱۸ نیز به مصاف حریفان خود خواهند رفت، همچنین روز چهارشنبه ۱۹ دی ماه تیم های شهرداری مرکزی و فضای سبز از ساعت ۱۹:۳۰ با هم به رقابت خواهند پرداخت.

لازم به توضیح است در گروه A این دوره از مسابقات تیم های شهرداری مرکزی، شهرداری منطقه یک، شهرداری توحید شهر و سازمان سیما، منظر و فضای سبز و در گروه  B تیم های شهرداری منطقه دو، آتش نشانی، حمل و نقل بار و مسافر و پسماند حضور دارند.