رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار گفت: همزمان با فصل پاییز و شروع بادهای پاییزی و بارندگی ها، عملیات هرس و بازپیرایی درختان و درختچه ها سطح بلوارها ،میادین و پارکها آغاز شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، کاظم خلیلی دارینی با بیان این مطلب افزود: این عملیات که هرساله با نظارت کارشناسان سازمان سیما،منظر و فضای سبز انجام می گیرد با هدف برقراری توازن بین اندام های هوایی و زیرزمینی درختان، زیباسازی منظر شهری، جوانسازی، فرم دهی، حذف پاجوش ،حذف شاخه های بیمار و آفت زده و جلوگیری از خطر سقوط و آتش سوزی شاخه‌های درگیر با شبکه توزیع برق اجرا می‌شود.

وی گفت: همچنین هرس پرچین های معابر و رفیوژ های سطح شهر نیز به صورت مستمر و با هدف ایجاد هارمونی یکنواختی در سطح فضای سبز شهری در یک برنامه ریزی منسجم درسطح بلوارها درحال انجام  است.