واحد آموزش و پژوهش شهرداری سبزوار مورد تقدیر معاون سیاسی امنیتی و مدیرکل دفتر امور شهری و شورای های استانداری خراسان رضوی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، شهرداری سبزوار که ۴ سالی است در حوزه آموزش و پژوهش رتبه برتر آموزش را در استان از آن خود می کند، امسال نیز تعداد ۵۸ هزار و ۳۳۳ نفر از کارکنان شهرداری سبزوار، سازمان های تابعه و دیگر شهرهای استان آموزش داده که این مهم مورد تقدیر آقایان حسینی معاون سیاسی امنیتی استانداری و علوی مقدم مدیرکل دفتر امور شهری و شورای های استانداری خراسان رضوی قرار گرفت.

مسئول واحد آموزش شهرداری سبزوار شهرداری سبزوار در این رابطه گفت: نیازسنجی‌های آموزشی پرسنل در آغاز هر سال انجام می‌شود و در ادامه به‌صورت مستمر جلسات آموزشی را برگزار شده تا بتوانیم خدمات‌دهی را به میزان قابل‌توجهی افزایش دهیم چراکه شهرداری یکی از بزرگ‌ترین و پرمراجعه‌کننده‌ترین مجموعه‌های اداری شهری است.

سیدرضا کوشکی با اظهار اینکه امسال با جدیت بیشتری دوره‌های آموزشی و تخصصی برای شهرداری‌ سبزوار و شهرداری های تابعه برگزار کردیم، بیان کرد: در سال جاری بیش از ۵۸ هزار نفر به مدت ۵۸۱ هزار و ۱۲۸ هزار نفر ساعت آموزش های لازم و تخصصی را دیده اند که پس از پایان هر دوره برای آنان گواهینامه معتبر نیز صادر شده است.

وی گفت: آموزش‌محوری و تخصص در راس برنامه‌های ما در شهرداری سبزوار می‌باشد، چراکه اعتقادمان بر این است که هرقدر این مهم را تحقق و تعمیم دهیم، در مقابل نتیجه مطلوب‌تری در درون مجموعه و حتی سطح شهرستان حاصل می‌شود.