آيين نامه اجرايي خدمات رفاهي و سلامت كاركنان شهرداري سبزوار ابلاغ شد

۲۶ فروردین ۱۳۹۶ photo_2017-04-15_09-47-12

رئيس ستاد رفاه و كاركنان شهرداري و سازمان هاي تابعه شهرداري سبزوار از آيين نامه اجرايي خدمات رفاهي و سلامت كاركنان شهرداري اين شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومي شهرداري سبزوار، علي عظيم نسب با بيان اينكه آيين نامه اجرايي خدمات رفاهي و سلامت كاركنان شهرداري سبزوار پس از ۱۹ ماه تلاش بي وقفه تهيه و تدوين شد، گفت: حفظ و ارتقا رضایتمندي مجموعه نیروي انسانی، از جمله عوامل موثر بر افزایش بهره وري منابع انسانی در هرتشکل سازمانی می باشد.

وي اظهار داشت: بنابراین توجه و عنایت خاص به برنامه ها، خدمات و تسهیلات رفاه اجتماعی و درمانی کارکنان همواره به عنوان یک استراتژي مهم مدیریتی و بستر اثر گذار و زمینه ساز در راستاي حسن اجراي مسئولیت ها و تکالیف پرسنل تلقی می شود.

او ادامه داد: خدمات رفاهی كاركنان شهرداري سبزوار از گذشته داراي جايگاه خاصي بوده و همواره متوليان امر نيز تلاش خود را در جهت گسترش تمامي زمينه هاي رفاهي به كار برده اند.

رئيس ستاد رفاه و كاركنان شهرداري و سازمان هاي تابعه شهرداري سبزوار  اضافه كرد: بدين منظور در راستاي ساماندهي و يكپارچه نمودن خدمات امور رفاهي براي پرسنل شهرداري و سازمان هاي تابعه به استناد قانون نحوه ايجاد تسهيلات رفاهي براي كاركنان دولت مصوبه مجلس شوراي اسلامي آيين نامه خدمات رفاهي و سلامت كاركنان شهرداري سبزوار و سازمان هاي تابعه تهيه و تدوين و در نهايت پس از طي مراحل قانوني هفته گذشته جهت اجرا به ستاد رفاه و كاركنان شهرداري ابلاغ شد.

وي فراهم نمودن بستز مناسب در ابعاد مادي و معنوي جهت افزايش بهره وري مناسب و تعلق سازماني، گسترش و تعمیم خدمت رفاهی ودرمانی به خانواده کارکنان، ایجاد عدالت در توزیع خدمات رفاهی ودرمانی، شفاف سازي و تعریف خدمات رفاهی ودرمانی بمنظور جلوگیري از اعمال روش هاي سلیقه اي و موردي و برنامه ريزي در خصوص تحت پوشش قرار دادن بيمه هاي مورد نياز را از اهم اهداف اين آيين نامه برشمرد.

عظيم نسب گفت: اين آيين نامه شامل کلیه کارکنان ثابت، رسمی، قراردادي در حوزه هاي ستادي، مناطق، سازمان هاي تابعه و افراد تحت تکلف و بازنشستگان كشوري(كارمندي) شهرداري سبزوار مي شود.
shora_logo