رئیس ستاد رفاه و کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری سبزوار از آیین نامه اجرایی خدمات رفاهی و سلامت کارکنان شهرداری این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، علی عظیم نسب با بیان اینکه آیین نامه اجرایی خدمات رفاهی و سلامت کارکنان شهرداری سبزوار پس از ۱۹ ماه تلاش بی وقفه تهیه و تدوین شد، گفت: حفظ و ارتقا رضایتمندی مجموعه نیروی انسانی، از جمله عوامل موثر بر افزایش بهره وری منابع انسانی در هرتشکل سازمانی می باشد.

وی اظهار داشت: بنابراین توجه و عنایت خاص به برنامه ها، خدمات و تسهیلات رفاه اجتماعی و درمانی کارکنان همواره به عنوان یک استراتژی مهم مدیریتی و بستر اثر گذار و زمینه ساز در راستای حسن اجرای مسئولیت ها و تکالیف پرسنل تلقی می شود.

او ادامه داد: خدمات رفاهی کارکنان شهرداری سبزوار از گذشته دارای جایگاه خاصی بوده و همواره متولیان امر نیز تلاش خود را در جهت گسترش تمامی زمینه های رفاهی به کار برده اند.

رئیس ستاد رفاه و کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه شهرداری سبزوار  اضافه کرد: بدین منظور در راستای ساماندهی و یکپارچه نمودن خدمات امور رفاهی برای پرسنل شهرداری و سازمان های تابعه به استناد قانون نحوه ایجاد تسهیلات رفاهی برای کارکنان دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی آیین نامه خدمات رفاهی و سلامت کارکنان شهرداری سبزوار و سازمان های تابعه تهیه و تدوین و در نهایت پس از طی مراحل قانونی هفته گذشته جهت اجرا به ستاد رفاه و کارکنان شهرداری ابلاغ شد.

وی فراهم نمودن بستز مناسب در ابعاد مادی و معنوی جهت افزایش بهره وری مناسب و تعلق سازمانی، گسترش و تعمیم خدمت رفاهی ودرمانی به خانواده کارکنان، ایجاد عدالت در توزیع خدمات رفاهی ودرمانی، شفاف سازی و تعریف خدمات رفاهی ودرمانی بمنظور جلوگیری از اعمال روش های سلیقه ای و موردی و برنامه ریزی در خصوص تحت پوشش قرار دادن بیمه های مورد نیاز را از اهم اهداف این آیین نامه برشمرد.

عظیم نسب گفت: این آیین نامه شامل کلیه کارکنان ثابت، رسمی، قراردادی در حوزه های ستادی، مناطق، سازمان های تابعه و افراد تحت تکلف و بازنشستگان کشوری(کارمندی) شهرداری سبزوار می شود.