(( آگهي تجدید مزايده دو واحد تجاری))

۰۴ بهمن ۱۳۹۵ img09335928-150x90-150x90-150x90

شهرداري سبزوار در نظر دارد به استناد مجوز شمارة ۳۱۹۴۰-۱۱/۵/۹۵ شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار نسبت به فروش دو باب واحد تجاری واقع در خیابان کاشفی ساختمان سیب-  همکف از طریق مزایده به شرح ذیل اقدام نماید:

 

مخاطبان گرامي براي كسب اطلاعات بيشتر بر روي لينك زير كليك كنيد:

 

آگهی مزایده دو باب تجاری در کاشفی
shora_logo