(( آگهي تجدید مزايده ( سرقفلي و اجاره ) غرفه های ميدان میوه و تره بار))

۰۷ اسفند ۱۳۹۵ a-mozayeda12-3732

شهرداري سبزوار به استناد مجوز شوراي محترم اسلامي شهر سبزوار در نظر دارد ۱۱ غرفه واقع در میدان میوه و تره بار جهت فروش میوه و تره بار را به صورت سرقفلی و اجاره از طریق مزایده کتبی واگذار نماید.

 

براي دريافت اطلاعات بيشتر بر روي لينك زير كليك كنيد:

 

آگهي تجدید مزايده سرقفلی ميدان تره بار 
shora_logo