آگهي مزايده : بهره برداری، نگهداشت و تعميرات تجهيزات و تاسيسات و ابنيه جايگاه عرضه گاز فشرده طبيعي CNG

۰۲ دی ۱۳۹۵

سازمان عمران و بازآفريني فضاهاي شهري شهرداری سبزوار در نظر دارد به استناد بند يك پنجمين جلسه هيات مديره سازمان مورخ ۲۲ آذرماه سال جاري ، بهره برداری و مديريت جايگاه سوخت رسانی CNG را از طريق مزايده کتبی با مشخصات مشروحه ذيل به متقاضيان واجد شرايطی که مجوزات لازم را از مراجع مربوطه من جمله شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ايران منطقه سبزوار داشته باشند واگذار نمايد.

 

 

tohid-sarbedaran

 

 

taahodname2

 

form

 
shora_logo