این مزایده امور بهره برداری، نگهداشت و تعمیرات تجهیزات و تاسیسات و ابنیه جایگاه عرضه گاز فشرده طبیعی CNG جهت تامین سوخت مورد مصرف خودروهای سبک را شامل می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی PDF های مورد نظر کلیک کنید.

تعهدنامه اسناد مزایده سال ۹۸

دعوتنامه شرکت در مزایده

فرم پیشنهاد قیمت سال ۹۸