آگهی مناقصه شهرداری سبزوار، جهت واگذاری امور خدمات شهری(رفت‌وروب و جمع‌آوری زباله) در مناطق یک و دو