بخشنامه الزام اعمال محدودیت های کرونا توسط شهردار سبزوار به مدیران ، مدیران شهرداری مناطق و روسای سازمانهای تابعه ابلاغ شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، شهردار سبزوار برابر بخشنامه ابلاغی شماره ۳۸۳۹/۳/۲۷۴۰ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۸ سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه سبزوار مبنی بر وضعیت نگران کننده شیوع بیماری کرونا در سطح کشور و برابر اعلام وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در خصوص سطح هشدار ۳ (قرمز ) شهرستان سبزوار و بر اساس برنامه جامع ستاد ملی مقابله با کرونا و محدودیت های اعمالی درخصوص کاهش حضور کارکنان به میزان یک سوم از اول آذر ماه ، به کلیه روسای سازمان‌ها و مدیران شهرداری مناطق ، مدیران و مسولین شهرداری ضمن ابلاغ بخشنامه فوق نیز بر اجرای دقیق آن تاکید نمود.

شایان ذکر است در بخشنامه ابلاغی از سوی سرپرست معاونت استانداری و فرمانداری ویژه سبزوار نیز اعلام گردیده در صورت عدم توفیق در مهار و کاهش شیوع بیماری ، وضعیت قرمز شهرستان کماکان ادامه خواهد داشت و به تبع آن محدودیت های ذکر شده همچنان به قوت خود باقی است .