رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار گفت: اجرای طرح آبیاری قطره ای در سبزوار به مرز ۸۰ درصد رسید.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، علی دلبری به خشکسالی و جداسازی آب شرب شهری از فضای سبز در این شهر اشاره کرد و افزود: در راستای صرفه‌جویی در مصرف، استفاده بهینه و جلوگیری از اتلاف آب در پارک‌ها و فضاهای سبز شهری، شهرداری سبزوار از مدت ها قبل اقدام به اجرای طرح سیستم آبیاری قطره‌ای در میدان‌ها، بلوارها و بوستان‌های این شهر کرده که کم کم به مراحل پایانی کار نزدیک می شود.

وی با تاکید بر تلاش شهرداری در راستای ایجاد فضای شهری مناسب، اظهار کرد: این طرح تاکنون در اکثر مناطق شهری سبزوار همچون بلوارها، میادین، لچکی ها، بوستان ها و خیابان های بیهق، اسدآبادی، قائم، عطاملک، و… اجرا شده است.

او به جداسازی کامل شبکه آب خام فضای سبز از آب شرب شهری نیز اشاره کرد و گفت: در تلاش هستیم با افزایش شبکه، آبیاری فضای سبز با آب شرب قطع شود.

دلبری با اظهار اینکه توسعه شبکه آب خام فضای سبز جزو یکی از اولویت های اصلی سازمان فضای سبز محسوب می شود، اضافه کرد: با انجام اقداماتی که در دستور کار قرار گرفته می خواهیم درصدی از فضای سبز که وابسته به آب شرب شهری می باشد و از این شبکه آبیاری می‌شود میزان استفاده آن، کاهش و به صفر برسد.

او همچنین به استفاده آب‌های سطحی و روان سطح شهر سبزوار برای احیای فضای سبز اشاره کرد و گفت: این مهم در راستای تامین آب مورد مورد نیاز فضای سبز و مدیریت آب‌های سطحی در دستور کار قرار گرفته است.