شهردار سبزوار  احکام جدید خود را صادر کرد.

به گزار ش روابط عمومی شهرداری سبزوار، متن ابلاغ جداگانه سید علی کوشکی به شرح زیر است.

 

**************************************************************************************

جناب آقای حمید چکنی

 

سلام علیکم

 

احتراما، با عنایت به تلاش، شایستگی و تجاربتان جنابعالی را به عنوان”سرپرست واحد نظارت و بهره وری سازمان حمل و نقل بار و مسافر منصوب می شوید تا زیر نظر رئیس سازمان انجام وظیفه نمایید.

 

امید است با استعانت از درگاه خواند متعال در چارچوب ضوابط و مقررات و نظارت دقیق بر عملکرد ناوگان حمل و نقل درون شهری موفق و موید باشید.

 

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار

 

 

**************************************************************************************

 

جناب آقای اسماعیل کرمی

 

سلام علیکم

 

احتراما، با عنایت به تلاش، شایستگی و تجاربتان جنابعالی را به عنوان”سرپرست معاونت سازمان مدیریت پسماند شهرداری منصوب می نمایم.

 

امید است با استعانت از درگاه خواند متعال و با نگاه دقیق و متکی بر روحیه خدمتگزاری با درایت و تدبیر در امور محوله برابر مقررات و دستوالعمل های ابلاغی زیر نظر رئیس سازمان موفق و موید باشید.

 

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار

 

*************************************************************************************

 

جناب آقای علی نودهی

 

سلام علیکم

 

احتراما، با عنایت به تلاش، شایستگی و تجارب و سوابق ارزشمندتان جنابعالی را به عنوان”سرپرست معاونت سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی منصوب می نمایم.

 

امید است با استعانت از درگاه خواند متعال در چارچوب ضوابط و مقررات و شرح وظایف سازمانی موفق و موید باشید.از خداوند متعال توفیق و پیشرفت روز افزون جنابعالی را خواستارم.

 

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار

 

 

***************************************************************************************

 

سرکار خانم سمیه سادات شجیعی

 

سلام علیکم

 

احتراما، با توجه به تعهد، تجارب و عملکردتان جنابعالی را به عنوان”سرپرست اداره سیما، منظر سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار منصوب می شوید تا زیر نظر رئیس سازمان انجام وظیفه نمایید.

 

امید است با استعانت از درگاه خواند متعال در چارچوب ضوابط و مقررات و شرح وظایف سازمانی موفق و موید باشید. از خداوند متعال توفیق و پیشرفت روز افزون جنابعالی را خواستارم.

 

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار

 

***************************************************************************************

 

سرکار خانم شایسته سادات هاشمی نژاد

 

سلام علیکم

 

احتراما، با توجه به تعهد، تجارب و عملکردتان جنابعالی به عنوان”سرپرست اداره فضای سبز سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار منصوب می شوید تا زیر نظر رئیس سازمان انجام وظیفه نمایید.

 

امید است با استعانت از درگاه خواند متعال در چارچوب ضوابط و مقررات و شرح وظایف سازمانی موفق و موید باشید.از خداوند متعال توفیق و پیشرفت روز افزون جنابعالی را خواستارم.

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار

 

 

**************************************************************************************

 

 

جناب آقای سید مجید چشمی

 

سلام علیکم

 

احتراما، با توجه به تلاش، شایستگی و تجارب جنابعالی و تایید مدیر کل محترم حراست استانداری خراسان رضوی محل کار شما در مجموعه حراست شهرداری تعیین می گردد تا زیر نظر مدیر حراست شهرداری انجام وظیفه نمایید.

 

امید است با توکل بر خداوند متعال و با پیروی از منویات مقام معظم رهبری با همدلی و همفکری در راستای حفظ اصول و ارزش های نظام مقدس جمهوری اسلامی و تحقق اهداف سازمانی اهتمام نمایید. از خداوند متعال توفیق افزون جنابعالی را خواستارم.

 

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار