شهردار سبزوار در احکامی جداگانه جعفر درخشانفر را به عنوان “مشاور و مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری سبزوار” و مهدی برزویی را به عنوان “سرپرست مدیریت تحول اداری و بهره وری شهرداری سبزوار” منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، در متن احکام سید علی کوشکی آمده است:

جناب آقای مهدی برزویی

سلام علیکم

«با عنایت به تخصص، تعهد، توانمندی، تجارب و سوابق ارزشمندتان با حفظ سمت به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان « سرپرست مدیریت تحول اداری و بهره وری شهرداری سبزوار » منصوب می نمایم.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال با برنامه ریزی دقیق و مدون در اجرای وظایف و تکالیف قانونی محوله با ارائه خدمات مطلوب به شهروندان فهیم سبزوار با همراهی وهمکاری و تعامل بیش از پیش با زیر مجموعه تحت مدیریت موفق و موید باشید.

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار

 

 

******************************************************************************************************

 

جناب آقای جعفر درخشانفر

سلام علیکم

«با عنایت به تخصص، تعهد، توانمندی، تجارب و سوابق ارزشمندتان به موجب این ابلاغ جنابعالی را به عنوان « مشاور و مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های اقتصادی شهرداری سبزوار  » منصوب می نمایم.

امید است با استعانت از درگاه خداوند متعال با برنامه ریزی دقیق و مدون در اجرای وظایف و تکالیف قانونی محوله با ارائه خدمات مطلوب به شهروندان فهیم سبزوار با همراهی وهمکاری و تعامل بیش از پیش با زیر مجموعه تحت مدیریت موفق و موید باشید.

سید علی کوشکی

شهردار سبزوار