پیاده روها ابتدایی ترین نوع حمل و نقل شهری هستند که باید برای تقویت فضای پیرامونی آن تلاش کرد چرا که فضای مناسب، عموم مردم را به گذراندن اوقات خود به پیاده‌روی در این مسیرها ترغیب خواهد کرد تا برای انجام کارها و خریدهای خود کمتر از خودروهای شخصی برای تردد در مسیرهای نزدیک استفاده کنند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، در کشورهای پیشرفته چندین خیابان به پیاده‌راه تبدیل شده و در برخی کشورها نیز روزهای خاصی را به عنوان روز بدون خودرو اعلام می‌کنند تا مردم در آن روز پیاده در خیابان‌ها تردد کنند.

پیاده رو ابتدایی ترین نوع حمل و نقل شهری است و می تواند ایمن ترین و راحت ترین آن نیز باشد اما برای رسیدن به این آرمان باید به زیرساخت ها و بسترهای مختلفی توجه کرد چراکه از سویی ساخت و ساز در شهر روز به روز رو به گسترش است و از سویی دیگر با جولان روزافزون خودروها در خیابان ها، به نظر می رسد راهی به جز تقویت محیط های پیاده رو و از بین بردن موانع آن ها باقی نمی ماند.

در این رابطه مدیر فنی و عمرانی شهرداری سبزوار گفت: امسال مبلغ یک و نیم میلیارد تومان برای مناسب سازی پیاده روهای شهر سبزوار اعتبار لحاظ شده که نسبت ببه سال گذشته با توجه به اهمیت موضوع این مبلغ افزایش خوبی داشته است.

مهدی عباسی افزود: اعتبارات تخصیص یافته برای مناسب سازی معابر شامل نوار اجرای موزاییک فرش های مسیر نابینایان، ایجاد رمپ، نصب علائم هشدار دهنده، اتصال پیاده رو ها با معابر فرعی متقاطع با آنها، شیب بندی صحیح و اجرای صحیح آبروها، اصلاح هندسی و… است چرا که این اصول باید در همه معابر و پیاده روها، بوستان ها و ساختمان های وابسته به شهرداری که نیاز به بازنگری دارند، اصلاح شده و همچنین در احداث پروژه های عمرانی در حال احداث رعایت شود.

وی در ادامه بیان کرد: در راستای توزیع عالادنه توسعه شهری در سبزوار، از ابتدای سال جاری تاکنون حدود ۳۰ هزار مترمربع بهسازی و مناسب سازی پیاده روهای سطح شهر در همه نقاط انجام شده است.

در واقع پیاده راه ها، معابری با بالاترین حد نقش اجتماعی هستند که در آنها تسلط کامل با عابر پیاده بوده و از وسایل نقلیه موتوری تنها به منظور سرویس دهی به زندگی جاری در معبر استفاده می شود.

پیاده راه ها محل حضور همه شهروندان و مشارکت آنان در زندگی جمعیشان است که علاوه بر نقش دسترسی، مکانی امن و راحت برای گردش و تماشا است. بنابراین پیاده راه، قسمتی از فضای شهری است که به دلیل دارا بودن برخی پتانسیل های خاص، در تمام و یا بخشی از ساعات شبانه روز کامل بر روی حرکت سواره بسته شده و به طور کامل به حرکت عابران اختصاص می یابد.

🔺سرپرست مدیریت مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری سبزوار در همین رابطه گفت: به جهت ویژگی ها و پتانسیل هایی که پیاده روها به لحاظ عملکردی و فرهنگی و تاریخی دارند تسلط کامل با عابر پیاده است، یعنی چیزی به عنوان خودرو و موتورسیکلت وجود ندارد.

فواد سحابی بیان کرد: ایجاد پیاده راه می تواند دستاوردهای زیادی برای شهر داشته باشد و مهمترین آن این است که باعث افزایش تعاملات انسانی می شود، چراکه در مسیرهای پیاده آلودگی صوتی و آلودگی هوا وجود ندارد و فضای امن و راحتی برای گردش و تعامل به وجود می آید.

وی همچنین با بیان اینکه کاهش استفاده از خودروهای شخصی منوط به تامین امنیت پیاده ‌هاست، ادامه داد: ما باید در برنامه ریزی های شهری برای عابرین پیاده اقدامات موثر تری در نظر بگیریم تا هر روز شاهد افزایش حجم استفاده کنندگان از حمل و نقل خصوصی نباشیم.

درپایان این نکته یادآوری می شود که کارشناسان معتقدند با توجه به وضعیت آلودگی های گوناگون در شهرها، ایجاد پیاده راه ها یک ضرورت عینی و واقعی است  که اگر اکنون انجام نشود در آینده نزدیک دچار بحران خواهیم شد.

روابط اجتماعی انسان‌ها بر پایه ارتباطات اجتماعی آنان با یکدیگر است که پیاده‌راه‌ها نقش بازنگری در روابط اجتماعی را بر عهده دارند. برای این منظور باید به عرض معبری که به پیاده‌راه‌سازی تعلق می‌گیرد، توجه ویژه داشت چرا که فضای مناسب، عموم مردم را به گذراندن اوقات خود به پیاده‌روی در این مسیرها ترغیب خواهد کرد تا برای انجام کارها و خریدهای خود کمتر از خودروهای شخصی برای تردد در مسیرهای نزدیک استفاده کنند.