اهالی محله نیروگاه یکی از محلات هدف بازآفرینی سبزوار از برگزاری دوره های شیرینی پزی استقبال خوبی کردند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، بنا بر درخواست های مردم محلات هدف بازآفرینی دوره های آموزش شیرینی پزی (شیرینی خانگی) در محله نیروگاه، که از چندی پیش آغاز شده تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

در این دوره که با همکاری پایگاه خدمات اجتماعی، مشارکت مردم محله و همیاری دبیرخانه ستاد باز آفرینی برگزار شده ۲۸ مهارت آموز شرکت کرده اند