رئیس ستاد بحران و مدیریت پدافند غیر عامل شهرداری سبزوار نیز گفت: در هر شبانه روز ۲۰ هزار لیتر محلول ضدعفونی برای گندزدایی شهر مصرف می شود، مشکل اصلی ما کمبود مواد ضدعفونی است که مبلغ آن در این مدت بسیار افزایش یافته است.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار ، فریدون نقاب افزود: با توجه به اینکه کمک های خوبی خیرین در رابطه با پیشگیری و مقابله به کرونا داشته اند، اما اصناف هیچ همکاری برای تامین مواد ضدعفونی تاکنون نداشته و به نوعی خود را کنار کشیده اند.

وی افزود: شهرداری به تنهایی قادر به ریشه کن کردن ویروس کرونا نیست. وضعیت بسیار بحرانی است. ما نه تنها در تامین مواد ضدعفونی با مشکل مواجه هستیم، بلکه در تامین امکانات فردی برای نیروهایی که برای گندزدایی شهر فعال هستند، کمبود داریم.