اطلاعیه طرح شناسایی و ساماندهی متکدیان سطح شهر منتشر شد. برای کسب اطلاعات بیشتر به تصویر زیر مراجعه و برای بزرگنمایی بر روی آن کلیک نمایید.