رئیس سازمان مدیریت بار و مسافر شهرداری سبزوار گفت: اعتبار کارت بانکی سهمیه سوخت خودروهای حمل و نقل درون شهری که ثبت پیمایش نمی کنند به ماه بعد منتقل نخواهد شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، مجید استیری افزود: با توجه به آخرین مصوبه کارگروه موضوع ماده ۸ هیئت وزیران، مورخ آذر ۱۳۹۸ باقی مانده اعتبار سوخت در کارت های بانکی رانندگانی که بدون ارسال اطلاعات مربوط به پیمایش خود بر روی سامانه های ثبت پیمایش اعتبار سهیمه سوخت دریافت می کنند، در زمان واریز اعتبار جدید به ماه بعد منتقل نخواهد شد و باطل می شود.

وی افزود: لذا برای باطل نشدن سهمیه سوخت آژانس های تاکسی تلفنی، تاکسی های ویژه و فرودگاهی، تاکسی در شهرهای بدون جایگاه و سرویس های مدارس باید اطلاعات پیمایشی خود را بر روی سامانه های تلتا، سپند و سماس ثبت کنند.