مسئول امور شهر سازمان مدیریت سازمان پسماند شهرداری سبزوار گفت: تولید زباله و پسماند در دوران کرونا به دلیل استفاده از دستکش و کیسه های یکبار مصرف در سبزوار؛ افزایش یک و نیم برابری داشته است.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، اکبر کلاته دولتی با بیان این مطلب افزود: تا قبل از شیوع ویروس کرونا در شهر سبزوار روزانه  ۱۵۰ تن زباله از سطح شهر جمع آوری و به مرکز دفن بهداشتی انتقال می یافت که این مهم در حال حاضر به دلیل افزایش تولید زباله های بهداشتی به یک ونیم برابر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه در دوران کرونا به دلیل افزایش استفاده از دستکش و کیسه‌‌های یکبار مصرف شاهد افزایش این نوع پسماندها هستیم، بیان کرد: از شهروندان تقاضا می کنیم دستکش؛ ماسک و زباله‌‌های فرد آلوده به کرونا را جدا بسته بندی کنند تا پاکبانان دچار خطرات کمتری شوند.

کلاته دولتی گفت: تاکید ما به تمام شهروندان این است که اقلام بهداشتی خود را بعد از مصرف حتی اگر آلودگی ویروسی هم نداشته باشند، در معابر و خیابان رها نکنند و به آن به عنوان یک مسئولیت اجتماعی نگاه کنند.

او همچنین گفت: در طول یک سال اخیر که با ویروس کرونا مواجه ایم، پاکبانان به طور شبانه روزی در حال خدمت به شهروندان هستند و ساعتی نظافت و پاکیزگی شهر را رها نکرده اند.