معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور با اشاره به محدودیت های مالی برای کمک به هزار و ۲۴۴ شهرداری و بیش از ۳۳ هزار و ۶۰۰ دهیاری و افزایش بودجه های جاری گفت: دوران اداره شهرداری با اتکا به کمک های اندک دولتی و پول نفت به سر آمده و شوراها و شهرداری ها باید بطور جدی به فکر ایجاد درآمد پایدار و تولید ثروت باشند.

به گزارش روابط عمومی  شهرداری سبزوار، سید محمدعلی افشانی افزود: تفکر اداره شهر و شهرداری با اتکا به منابع دولتی و پول فروش نفت، نهادهای مردمی چون شورا و شهرداری را همواره وابسته به دولت نگاه می دارد ولی هرگاه برای اداره مطلوب شهر به منابع مردمی، مشارکت شهروندان و جذب سرمایه گذار اتکا کردیم، توسعه واقعی محقق شده است.

وی تاکید کرد: شهرداران و اعضای شوراها برای اداره مطلوب شهر، توسعه زیرساختهای شهر و اجرای پروژه های شهری راهی جز شناسایی مزیت های منطقه برای تعریف درآمدهای پایدار، تعریف بسته های سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار و بهره گیری از ظرفیتهای بخش خصوصی ندارند.

افشانی با بیان اینکه اعضای شورا و شهردار منتخب آنها باید پاسخگوی اعتماد مردم به آنها در پای صندوقهای رای باشند، گفت: پاسخگویی به رای مردم، تمجید کلامی مردم نیست بلکه ترجیح دادن منافع شهروندان بر منافع فردی و گروهی و خانوادگی، ایجاد امید به منظور جذب مشارکت های مردمی و فعالیت برای اداره مطلوب شهر است.

وی گفت: بسیاری از مناطق کشور دارای مزیتها و ظرفیتهای مناسبی برای ایجاد درآمد پایدار و تولید ثروت هستند ولی تاکنون فکر و اقدام جدی برای پرداختن به این مباحث صورت نگرفته و ضروری است نگاه شهرداران و اعضای شوراها در خصوص ادامه اداره شهرها با کمک های دولتی تغییر نماید چون با این وضع زیرساختهای شهری توسعه نمی یابد و پروژه های مورد انتظار مردم اجرا نمی شود.

رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همچنین از شهرداران خواست به دانش و تجربه نیروی انسانی موجود بها دهند و از بکارگیری نیروی انسانی مازاد و در عین حال بدون تخصص در شهرداری ها از روی دلسوزی انتقاد کرد و گفت: این امر عملا باعث اختصاص بخش عمده اعتبارات به پرداخت حقوق و عدم اجرای پروژه های شهری و در نهایت نارضایتی مردم و توسعه نیافتگی شهرها می شود.

افشانی در ادامه از شهرداران و اعضای شوراها خواست تجربیات شهرهای کشور در خصوص ایجاد درآمد پایدار را به منظور الگوگیری بررسی نمایند و از توان و ظرفیت شرکت های دانش بنیان برای ایجاد درآمد و سرمایه در شهرها بهره بگیرند.

وی همچنین از پیگیری ها برای افزایش سهم شهرداری ها از اعتبارات قانون مالیات بر ارزش افزوده و ایجاد درآمدهای پایدار شهری با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود خبر داد و گفت: لایحه درآمدهای پایدار در کمیسیون های دولت و مجلس در حال بررسی است و جای دارد نمایندگان به آن توجه ویژه ای داشته باشند./ سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور