مدیر اداره زیباسازی شهرداری سبزوار گفت: مرمت و رنگ آمیزی المان های شهری و تندیس های فرسوده نصب شده در میادین و پارک های شهر سبزوار، به تدریج مرمت، بهسازی و رنگ آمیزی می شوند.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، حسین مقیسه با بیان اینکه المان‌ها یکی از عوامل تاثیرگذار بر زیبایی بصری شهر هستند، افزود: کار عملیات رنگ آمیزی المان ها و تندیس هایی که در گذر زمان دچار فرسودگی شده بودند، از دو هفته گذشته آغاز شده  هم اکنون به نیمه های راه رسیده است.

وی به جمع آوری المان های خیابان شریعتمداری نیز اشاره کرد و گفت: پس از تبدیل خیابان شریعتمداری به پیاده راه ، چند المان از جمله پاکبان، پیرمرد کفاش، مرد روزنامه خوان و… در راستای زیباسازی مبلمان شهری در این خیابان ساخت و نصب شد که متاسفانه این المان ها برای چندمین بار توسط برخی افراد تخریب می شود.

مقیسه افزود: لذا در این راستا، این المان ها به منظور ارتقای کیفیت، بهبود فضای محیط شهری و احترام به حقوق شهروندان، توسط اداره زیباسازی شهرداری جمع آوری شد تا پس از بهسازی و مرمت ظرف یک ماه آینده مجدد در خیابان شریعتمداری نصب شود.

 

@d_shahr