شهرداری سبزوار برابر قانون نسبت به امحا تبلیغات غیرمجاز نامزدهای پنجمین دوره شورای شهر سبزوار اقدام خواهد کرد.

 

نامزدهای محترم پنجمین دوره شورای اسلامی شهر سبزوار

با سلام و احترام

علیرغم تشکیل جلسه توجیهی نامزدهای انتخابات شورای شهر از سوی هیات اجرایی شهرستان سبزوار با موضوع رعایت قانون بویژه فصل تبلیغات انتخابات، اما باز هم شاهد تخلفات گسترده تبلیغاتی برخی از نامزدها و طرفداران آنها در سطح شهر هستیم که این امر ضمن تخطی از قانون، چهره شهر را مخدوش و نارضایتی شهروندان محترم را در پی داشته است.

به صراحت در بند ۸ ماده ۶۲ (اصلاحی ۱۵/۶/۱۳۸۵) آمده است: الصاق هر گونه آثار تبلیغاتی نامزدها بر روی علائم راهنمایی و رانندگی، تابلو بیمارستان، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی و تابلوهای منصوبه در معابر عمومی توسط بخش دولتی و وابسته به دولت و همچنین تأسیسات دولتی و صندوقهای پست، باجه های تلفن، پست های برق و تلفن، تابلوها و املاک بخش خصوصی و هر گونه تابلوی راهنما، مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفان را جلب و بمنظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند. همچنین شهرداری ها موظف اند با استفاده از امکانات نسبت به امحاء چنین اوراقی اقدام نمایند.

در این راستا شهرداری سبزوار برای اجرای قانون، به کلیه نامزدهای محترم انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تا ۱۲ ساعت فرصت می دهد پوسترها، عکس ها و بنرهای غیر مجاز خود را از سطح شهر جمع آوری نمایند در غیر این صورت شهرداری، نسبت به اجرای تکلیف قانونی وضع شده برابر قانون و دستور هیات اجرایی شهرستان سبزوار مبنی بر امحاء آثار تبلیغاتی غیر مجاز اقدام خواهد کرد.

 

اداره زیباسازی شهرداری سبزوار