مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی سبزوار گفت: با انعقاد تفاهم نامه سه جانبه میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و شهرداری سبزوار پس از انتخاب مشاور، مطالعات طرح بهسازی این محله تنظیم و اجرایی می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، مهدی برزویی این مطلب را از جلسه ستاد بازآفرینی استان خراسان رضوی که با حضور رئیس معاون عمرانی استاندار، دبیر مدیرکل راه و شهرسازی و اعضای ستاد استان با دستور کار گزارش بازآفرینی شهر سبزوار بیان کرد.

وی اظهار کرد: در این جلسه طرح بهسازی و نوسازی کوی گلستان از جمله مواردی بود که به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت که پس از اعلام نظر نمایندگان میراث فرهنگی و راه و شهرسازی استان مقرر شد؛ طی هفته آینده تفاهم نامه سه جانبه میراث فرهنگی، راه و شهرسازی و شهرداری سبزوار  جهت انتخاب مشاور و شروع مطالعات این محله تنظیم و اجرایی گردد.

برزویی گفت: همچنین در این جلسه تصمیماتی برای پروژه های باقیمانده و اقدامات دیگر، از جمله نوسازی بافت فرسوده و برنامه اقدام ملی مسکن توسط اعضای ستاد بازآفرینی استان اتخاذ شد.

گفتنی است در این جلسه برزویی مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی سبزوار، فیض آبادی معاون فرماندار ویژه و فروغی رئیس شورای شهرستان در این جلسه حضور داشتند.