اهداف کلان شهرداری سبزوار

 

۱. ارتقای شاخص های کیفیت زندگی شهروندان با تأکید بر افزایش رفاه و شادابی مردم

۲. احیاء و افزایش کیفیت زیست محیطی شهر، حفاظت و بهره برداری بهینه از محیط زیست

۳. بسترسازی در جهت توسعه و رونق اقتصادی شهر و تأمین منابع مالی پایدار به منظور اداره شهر

۴. توسعه زیرساخت های مورد نیاز شهر و ارائه عادلانه خدمات به شهروندان و گردشگران و ارتقای سطح آن

۵. توسعه و نهادینه سازی بنیان های مدیریت مطلوب شهرداری و حرکت در جهت تحقق مدیریت هماهنگ و واحد شهری

۶. اشاعه و اعتلای فرهنگ شهروندی و توسعه مشارکت مردم در اداره امور و آبادانی شهر

۷. روان سازی عبور و مرور شهری و توسعه متوازن و یکپارچه نظام و مدیریت حمل و نقل با محوریت حمل و نقل همگانی

۸. ایجاد تعادل و توازن پایدار در توسعه فضای شهر و ارتقای کیفیت محیط شهری

۹. حرکت در جهت دستیابی به مؤلفه های شهر اسلامی با احیاء و اعتلای فرهنگ و هویت ایرانی اسلامی شهر و شهروندان

۱۰. دستیابی به شهرداری الکترونیکی

۱۱. ارتقای هویت کالبد، سیما و منظر شهری با الهام از معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی