در راستای حفظ سلامت شهروندان و رعایت بهداشت عمومی و محیط، پیرو بازدیدهای میدانی و تذکرات مکرر و عدم رعایت از سوی واحدهای صنفی خیابان رضوی، کسبه این بازار زیر ذره بین رعایت پروتکل های بهداشتی سازمان مپ شهرداری سبزوار و معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قرار گرفتند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، رئیس سازمان مدیریت پسماند شهرداری سبزوار در این باره گفت: بر اساس این بازدید، تمام واحد های صنفی مستقر در خیابان رضوی موظفند  تا اطلاع ثانوی روزانه قفسه و میزهای عرضه میوه تره بار و محیط داخلی فروشگاه را شستشو و ضد عفونی کنند، ضمنا نظافت پیاده‌رو و سطح خیابان به طور مستمر توسط سازمان مپ انجام می‌شود.

مجید معنوی زاده افزود:  تمام واحدهای صنفی خیابان رضوی ضمن رعایت موازین ترافیکی خیابان و عدم پارک وسایل نقلیه  موظف شدند جهت رفع سد معبر پیاده رو و آزادسازی آن به طور کامل جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی و استفاده شهروندان از فضای بیشتر اقدام نمایند.

وی بیان کرد: تمامی واحدهای صنفی خیابان رضوی از ۱۱ مردادماه تمامی پسماندهای فروشگاه خود را در باکس های مخصوص و در درون مجموعه خود نگهداری و راس ساعت ۲۳ به پرسنل سازمان مدیریت پسماند تحویل دهند.

او تاکید کرد: در صورت تعدی و دفع زباله خارج از دستورالعمل فوق برابر مقررات پرونده بررسی و تعطیلی واحد تجاری به کمیسیون مربوطه ارسال خواهد شد.

رئیس سازمان مپ شهرداری سبزوار همچنین گفت:  تمام واحدهای صنفی خیابان رضوی ملزم به رعایت فاصله گذاری فیزیکی حداقل یک تا دو متر بین مشتریان و پرسنل بوده و باید از عرضه میوه های فاسد و غیر قابل مصرف خودداری کنند.