جمعی از مسئولین سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیشابور با حضور در این شهر با مدیران ارشد سازمان فضای سبز شهری سبزوار به منظور تبادل نظر و استفاده از تجربیات این سازمان دیدار و گفتگو کردند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، بر این اساس، مدیران سازمان فضای سبز شهرداری نیشابور از پروژه های جداسازی آب شرب و فضای سبز، بهره برداری از آبهای سطحی و آبهای خاکستری سطح شهر، کال باهنر و پارک ظفر، منبع ذخیره آب توحید شهر، باغ ایرانی و پروژه بلوار ابریشم و مسیر دوچرخه سواری بازدید کردند.

کاظم خلیلی دارینی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار در حاشیه این بازدید گفت: استفاده از تجربیات دو شهر در زمینه های مختلف فضای سبز می تواند در بسیاری از موارد راهگشا باشد که در این راستا خوشبختانه شهرداری سبزوار و نیشابور به لحاظ داشتن فاکتورهای مشابه می توانند در این عرصه موفق عمل کنند.

گفتنی است در این دیدار بر ضرورت حفظ ، گسترش و احیای فضای سبز شهری و همچنین تبادل نظر بین کارشناسان  فضای سبز دو شهر در زمینه گیاهان مقاوم با اقلیم سبزوار و نیشابور تاکید شد.