رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار گفت: بازپیرایی پارک ارم سبزوار تا سه ماه آینده انجام می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، کاظم خلیلی دارینی افزود: پارک ارم نیازمند یک بازپیرایی کلی است که باید طرحی کامل برای آن نوشته و اجرا شود. اما در موقعیت کنونی ما به طور کل برای بازپیرایی فضای سبز آن اقداماتی را در حال انجام داریم.

او اظهار کرد: در بازپیرایی پارک ارم، کاشت گونه های جدید گیاهی و تقویت نور از اقداماتی است که در دستور کار داریم و زمین هایی نیز برای اختصاص به ورزش های والیبال و بسکتبال فنس کشی کرده ایم و یک مسیر دوچرخه سواری را نیز در این پارک پیش بینی کرده ایم.

وی تصریح کرد: بحث افزایش نور،  فقط مختص پارک ارم نیست و این موضوع در همه پارک های سطح شهر اجرا خواهد شد.

خلیلی دارینی درباره کاشت گونه های جدید گیاهی نیز گفت: این موضوع نیز برای همه سطح شهر سبزوار پیگیری خواهد شد و در حال حاضر به دنبال شناسایی و کاشت گونه های جدید و سازگار با آب و هوای شهر سبزوار هستیم تا بتوانیم تنوع بیشتری را به فضای سبز شهری بدهیم.

وی درباره معضل تردد موتورسیکلت ها در داخل پارک ارم و وضعیت نامناسب سنگ فرش پارک، شکستگی و خرابی آب نماها و جدول ها و … گفت: برای این ایرادات با سازمان های مدیریت ترافیک و سازمان عمران شهرداری گفتگو کرده ایم تا رسیدگی به این مشکلات پارک ارم را در دستور کار قرار دهند، اما در نهایت مسئول کلی وضعیت همه پارک های سطح شهر سبزوار، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری است.

رئیس سازمان فضای سبز شهرداری سبزوار همچنین گفت: با اقداماتی که اکنون در دست انجام داریم، تا ۳ ماه دیگر شهروندان سبزواری حتما تغییرات محسوسی را در پارک ارم مشاهده خواهند کرد. اما باز هم معتقدم برای رونق و ساماندهی کامل پارک ارم به یک بازپیرایی کلی و در نظر گرفتن بودجه ای ویژه احتیاج است.

وی در پایان یادآوری کرد: البته در حال حاضر به خاطر وجود کرونا طبق دستورالعمل هایی که هست، باید همه پارک های سطح شهر تعطیل باشند به همین خاطر سرویس های بهداشتی و آبخوری های پارک های سطح شهر سبزوار دایر نیست ولی از انجایی که پارک ها دارای حصار نیستند، نمی توانیم از ورود مردم به داخل آن ها به طور کامل جلوگیری کنیم.