باغ کودک قصبه که زمانی یکی از قدیمی ترین و زیباترین محل تفریح کودکان سبزواری بود، حالا در دستور کار شهرداری سبزوار برای احیا و بازپیرایی قرار گرفته است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، معاون فنی و عمرانی شهرداری سبزوار در این رابطه افزود: شهرداری سبزوار در نظر دارد با بازپیرایی این پارک گامی موثر در جهت ارتقا سطح خدمات به کودکان و رضایتمندی بیشتر شهروندان بردارد.

جعفر صائمی نسب گفت: در این پارک قرار است دو مجموعه بازی کودکان زیر ۶ سال و ۶ تا ۱۲ سال نصب شود.

او بیان کرد: زمین اسکیت، مسیر دوچرخه سواری کودکان، فضای آموزش ترافیک مینیاتوری، زمین ماسه بادی، سن نمایش کودکان، تونل باران، کلبه درختی، سرویس بهداشتی و کیوسک غذاخوری احداث شود.

وی گفت: با توجه به محصور بودن این باغ کودک که یقینا محیطی مناسب و امن برای بازی کودکان و استراحت شهروندان را فراهم خواهد کرد، دیواره سازی این باغ نیز در دستور کار سازمان عمران شهرداری برای اصلاح و بازسازی قرار گرفته است.