همراهان گرامی شما می توانید با مراجعه به بخش فیلم در  قسمت پایین سایت شهرداری، گوشه ای از توان نیروهای متخصص شهرداری و تلاش شبانه روزی آنان را برای شتاب توسعه شهر در سطح شهر ببینید.