همراهان گرامی شما می توانید با مراجعه به بخش فیلم در  قسمت پایین سایت شهرداری، با مشاهده کلیپ ویدئوی سبزوار شهر یادها و یادگارها با ترسیم نقاشی دیوارهایی از  شاهنامه سفری کوتاه به تاریخ داشته باشید