مدیر سرمایه گذاری مشارکت های اقتصادی شهرداری سبزوار گفت: توسعه مشارکت مردمی یکی از اهداف مدیریت شهری است، ما شهروندمداری را مقدم بر شهرسازی می دانیم.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مهدی برزویی با بیان اینکه از یک سو نگاه ما در سرمایه گذاری معطوف به نیاز شهری و شهروندان است، افزد: از سویی دیگر طرح ها باید بگونه ای باشد که برای سرمایه گذار نیز تقاضا محور و توجیه اقتصادی داشته باشد تا مردم بتوانند از خدمات سرمایه گذاران بهتر استفاده کنند.

او با بیان اینکه توسعه شهری در گرو ورود سرمایه گذاران و جذب مشارکت های مردمی در این زمینه است، اظهارکرد: توسعه به معنای دسترسی بهتر شهروندان یک شهر به بهداشت، امکانات رفاهی، آموزشی و… است چرا که توسعه باعث افزایش کیفیت زندگی افراد نسبت به گذشته می شود.

وی با بیان اینکه مشارکت و توسعه باید به یکدیگر متصل شوند، ادامه داد: لذا برای تحقق این مهم باید مشارکت در حوزه های اقتصادی که منجر به افزایش ثروت برای شهر و شهروندان می شود، ورود یابد.

برزویی در ادامه به بافت های ناکارآمد شهری اشاره کرد و ادامه داد: بیش از یک سوم جمعیت شهر سبزوار در بافت های فرسوده، حاشیه شهر و مناطق الحاقی سکونت دارند که توانمندسازی آنها در قالب ستاد بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری از ۳ سال گذشته آغاز شده است.

او با بیان اینکه ما در جذب مشارکت های مردمی برای نوسازی بافت های ناکارآمد شهری موفق نبوده ایم، نرخ بالای تسهیلات و رکود بازار مسکن را از دلایل اصلی این مهم برشمرد و اضافه کرد: شهرداری به تنهایی قادر به نوسازی بافت های فرسوده نیست ما در این زمینه قطعا نیازمند جذب مشارکت های مردم و بسته های تشویقی دولت هستیم.

برزویی ادامه داد: البته دولت در بودجه ۹۷ بسته هایی را برای نوسازی بافت های فرسوده در قالب تنظیم لوایحی در نظر گرفته که قرار است براساس آن، شهرداری ها، دستگاه های دولتی، عمومی و مردم در قالب یک ستاد اقدام به کار نمایند تا تحرکی در نوسازی این بافت ها صورت بگیرد.

مدیر سرمایه گذاری مشارکت های اقتصادی شهرداری سبزوار در ادامه در پاسخ به پرسشی که آیا در سبزوار مدیریت واحد سرمایه گذاری وجود دارد یا خیر، بیان کرد: از ۳ سال گذشته در سبزوار اتفاق خوبی به نام ستاد بازآفرینی محلات ناکارآمد شهری افتاد، اتفاقی که در آن ۲۲ دستگاه دولتی، عمومی و شهرداری با هدف مشترک توانمندسازی محلات ناکارآمد دخیل شدند تا این محلات را به مناطق حداقل متوسط خدماتی شهری نزدیک کنند.

او ادامه داد: به نظر بنده این مهم می تواند مقدمه و تمرینی برای مدیریت واحد سرمایه گذاری باشد تا همه دستگاهای شهری در کنار هم برای توسعه شهری این شهر تلاش و براساس مولفه های شهری به توانمندسازی مناطق مختلف شهر دست بزنند.

برزویی همچنین گفت: باید تاکید کرد شهرداری به تنهایی قادر به توانمندسازی این محلات نبود، اگر ورود دستگاه های شهری نبود و آنها در کنار شهرداری قرار نمی گرفتند هم اکنون شاهد توانمندسازی این محلات نبودیم.

وی در پایان همچنین گفت: تنظیم و تصویب لوایح بسته های تشویقی توسط شورای شهر و شهرداری، اعطای تسهیلات دولتی و حل و فصل زمین های قولنامه ای می تواند راهگشای ما در روان سازی مشکلات موجود در نوسازی بافت های ناکارآمد شهری باشد.