مدیر آموزش و پژوهش شهرداری سبزوار گفت: آزمون دوره روش های مقابله با بحران‌های شهری در سبزوار با کد آموزشی مصوبpr5367 در تاریخ ۱۹ و ۲۰ آبان ماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ شب به صورت مجازی در دو روز برگزار می شود.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سیدرضا کوشکی افزود: این آزمون برای کارکنان شهرداری ستاد، مناطق و سازمان های شهرداری سبزوار، فرمانداری ها، بخشداری ها، دهیاری ها و ۴۳ شهرداری استان خراسان رضوی از جمله نیشابور، تربیت حیدریه، تربت جام، گناباد و… برگزار می شود.

وی گفت: منابع این آزمون در سامانه آموزش و پژوهش و کارکنان بارگذاری شده و شرکت کلیه همکاران در آن الزامی است.