معاون شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار گفت: نخستین جشنواره ساختمان برتر در رعایت مبحث ۱۹ در این شهر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، مرتضی احمدی با بیان اینکه سرانه مصرف انرژی در کشور به ازای هر ۵ نفر برابر متوسط جهانی می باشد، افزود: در کشور ما نیز بخش ساختمان حدود ۴۰ درصد از کل مصرف انرژی را به خود اختصاص می دهد.

وی اظهار کرد: متاسفانه با اقدامات انجام شده در سال های اخیر اثر بخشی مورد انتظار را در کاهش مصرف انرژی ساختمان شاهد نیستیم و رشد مصرف همچنان روند افزایشی نگران کننده ای دارد و تداوم این وضعیت تبعات اقتصادی و زیست محیطی جبران ناپذیری برای کشور به دنبال خواهد داشت.

او اضافه کرد: پس از تصویب قوانین و مقررات در هر حوزه ای میزان کسب موفقیت در اجرای قانون و رسیدن به اهداف پیش بینی شده در آن نیازمند نظارت و ارزیابی است.

احمدی با بیان اینکه مجموعه مقررات ملی ساختمان در حوزه ساخت و ساز شهری از این امر مستثنی نیست، بیان کرد: از مسائلی که در بحث نظارت بر عملکرد مهندسان ناظر همواره مطرح هست الزام شهرداری ها به رعایت تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها که نظارت به طور مستمر توصیف کرده و همچنین براساس مواد ۳۴ و ۴۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان به عهده اداره راه و شهرسازی است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار گفت: لذا در این راستا به منظور فرهنگ سازی، نخستین جشنواره ساختمان برتر در رعایت مبحث ۱۹ در این شهر برگزار می شود.

وی انتخاب ساختمان برتر در رعایت مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان، استفاده از توانمندی های بخش صنعت در ارائه مصالح و تجهیزات با فناوری های نوین و بهره مندی از توانایی مهندسان و طراحان در نحوه طراحی و بکارگیری و مصالح همگون با اقلیم محیطی سبزوار را از محورهای این جشنواره برشمرد.

احمدی با بیان اینکه آخرین مهلت ارسال مدارک۱۲ بهمن ماه سال جاری می باشد، گفت: عکس و مستندات از عایق کاری، دیوارهای خارجی و بام، نصب درب و پنجره دو جداره، عایق حرارتی تاسیسات، کد نوسازی، آدرس ملک، نام مالک، طراح و ناظر کاری از مدارک مورد نیاز شرکت در این جشنواره می باشد.