رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری سبزوار گفت: به رسم هر ساله پاییز، برگ های درختان در ۴ پارک بوستان لاله، پارک های ارم، فاطمی و هنر توحید شهر جمع آوری نمی شود تا شهروندان سبزواری بتوانند تصاویر زیبای پاییزی خلق کنند.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، کاظم خلیلی دارینی با بیان این مطلب افزود: به غیر از مناطق یاد شده، در دیگر نقاط شهر سبزوار برگ ها در معابر و خیابان ها جمع آوری می شود تا از مسدود شدن جوی ها و معابر جلوگیری شود.

وی گفت: امید است شهروندان با حضور در این پارک ها از زیبایی های فصل پاییز بهره کامل را ببرند.