مسئول آموزش شهرداری سبزوار از برگزاری کارگاه های آموزش شهروندی با موضوع فرهنگ ترافیک توسط شهرداری با همکاری پلیس راهور و آموزش و پرورش این شهر خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سیدرضا کوشکی با اعلام این خبر گفت: یکی‌ از معیارهایی‌ که‌ کشورهای‌ توسعه‌ یافته‌ را از کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ مجزا می‌کند، فرهنگ‌ گروهی‌ کار کردن‌ است‌.

وی با اظهار اینکه در کشور ما در مورد اهمیت و ضرورت آموزش، فراوان بحث می شود، بیان کرد: همه بر این باوریم که بسیاری از مشکلات اجتماعی ما ریشه در فرهنگ دارد و به طورکلی باید فرهنگ سازی شود، یکی از روش های فرهنگ سازی آموزش است.

او ادامه داد: اگر بخواهیم در حوزه این بحث یعنی ترافیک شهری مثالی زده باشیم ، باید گفت سالهاست که در مورد توقف، پشت خط ایست عابر پیاده که یک رفتار ابتدایی در ترافیک است ومحدودیت خاصی برای راننده ندارد صحبت می شود ، اما هنوز که هنوز است نیمی از رانندگان پشت خط  کشی عابر پیاده توقف نمی کنند.

کوشکی با تاکید بر اینکه برای بهبود وضع موجود راهی جز فرهنگ سازی نداریم، اضافه کرد: آموزش باید با استفاده از همه ابزار موجود از جمله رسانه های تصویری ، گفتاری و نوشتاری و به طور مستمر و غیر مستقیم و با در نظر گرفتن ویژگی های فراگیرآن انجام گیرد. در چنین صورتی و با چنین برنامه ای است که می توان در مدتی طولانی تغییراتی در رفتار مخاطبان مشاهده کرد.

وی گفت : شهرداری سبزوار دراین راستا با همکاری پلیس راهور و آموزش و پرورش کارگاه های آموزش شهروندی  با موضوع فرهنگ ترافیک، لازمه زندگی شهری را از بهمن ماه سال جاری طبق برنامه زمانبدی آغاز خواهد کرد.