مدیر مالی و ذیحساب شهرداری سبزوار گفت: لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری سبزوار بعد از تهیه، تنظیم و بازبینی به شورای شهر ارسال و در نهایت بعد از بررسی کارشناسی و دقیق اعضای شورا به تصویب رسید.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، سید عباس شبیری با بیان اینکه پس از تصویب بودجه در شورا و تایید در هیات انطباق فرمانداری برای اجرا به شهرداری ابلاغ خواهد شد، افزود: همانند سال های گذشته، اتمام طرح های نیمه تمام اولویت بودجه سال ۹۹ شهرداری سبزوار است.

وی با بیان اینکه بودجه سال ۹۹ شهرداری در ۱۳ تبصره و ۶۰ بند تقدیم شورای اسلامی شهر شد، اظهار داشت: براساس بودجه سال آینده، سهم اعتبارات عمرانی در بودجه سال آینده ۶۶ درصد و سهم اعتبارات جاری ۳۴ درصد است.

شبیری تصریح کرد: با توجه به اهمیت تقویت انضباط مالی، مدیریت منابع و مصارف، افزایش کارایی و اثربخشی، بهبود خدمات رسانی به شهروندان و افزایش مشارکت شهروندان در تامین هزینه های شهر و توسعه امور فرهنگی، اجتماعی،ورزشی و گردشگری و تقویت وصول عوارض و درآمدهای پایدار قانونی، بودجه سال ۹۹ شهرداری تهیه و تدوین شده است.

او با تاکید بر اینکه خصیص هدفمند اعتبار به فعالیت‌های شهرداری می‌تواند ضمن شفاف سازی، نحوه توزیع منابع امکان پالایش عملیاتی و انتظار برای دستیابی به نتایج مطلوب تر هزینه ها را فراهم سازد، بیان کرد: در بودجه عمومی پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری ضمن رعایت حداکثری نظام بودجه‌ریزی عملیاتی به عنوان یک نظام مدیریتی جهت ارتقای کارآیی و اثربخشی مصرف منابع و نیز بهره وری و وصول منابع به ویژه منابع درآمدی پایدار، سعی در اجرایی نمودن مدیریت کارا و استفاده حداکثری از حداقل منابع موجود شده است.

مدیر مالی و ذیحساب شهرداری سبزوار با بیان اینکه هدف کلی بودجه سال ۹۹ بهبود شاخص‌های مدیریت شهری می باشد، اضافه کرد: از این رو شهرداری سبزوار با حسن تدبیر و با درک مناسب از فرصت‌های پیش‌رو و در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری و استفاده بهینه از منابع محدود و تقویت انضباط مالی و پاسخگویی به شهروندان و افزایش کارایی و اثربخشی بودجه عمومی سال ۹۹ خود را تدوین نموده است.

وی در ادامه گفت: در این راستا اولویت د‌اد‌ن به پروژه‌های نیمه تمام، جذب منابع مالی، توجه به توسعه شهری، ناوگان حمل و نقل و…از ویژگی‌های بود‌جه ریزی شهرد‌اری و شورای شهر سبزوار برای سال آینده است.

شبیری اظهار داشت: تکمیل و بهره برداری از پروژه ها و طرح های نیمه تمام مانند مبلمان شهری، آسفالت معابر و خیابان ها، توسعه و تکمیل فاز ۳ بزرگراه ابریشم در بخش غرب، اجرای رینگ محیطی کلاته سیفر، بهسازی و تکمیل کال عیدگاه، احداث و بهسازی پیاده روهاو…، ارائه خدمات و توسعه حمل و نقل عمومی،ارتقا شاخص های بهبود محیط شهری و توزیع یکسان خدمات در نواحی مختلف شهری ، طراحی و اجرای طرح های جدید براساس پیوست های مطالعاتی مورد نیاز اعم از فنی ، زیست محیطی، اقتصادی و ترافیکی، افزایش کارآیی در خصوص کسب عوارض و درآمدهای قانونی و از سیاست های اجرایی بودجه سال آینده شهرداری است.

مدیر مالی و ذیحساب شهرداری سبزوار گفت: اینک با یاری خداوند متعال و همراهی اعضای شورای شهر و همکاران پرتلاش در مجموعه بزرگ شهرداری امید آن داریم در ادامه مسیر پیشرفت و آبادی شهر سبزوار خدمات مناسب و مطلوبی را برای شهروندان فهیم سبزوار فراهم نماییم.