بودجه ۹۵ شهرداري سبزوار

۱۲ اسفند ۱۳۹۴ 1456299558

مخاطبان گرامي مي توانند بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداري و سازمان هاي تابعه را از لينك زير دانلود كنند.

 

 

 

بودجه مصوب ۱۳۹۵ شهرداري سبزوار و سازمانهاي وابسته
shora_logo