بودجه ۹۶ شهرداري سبزوار

۳۱ فروردین ۱۳۹۶ photo_2017-04-20_10-20-26

مخاطبان گرامي مي توانند بودجه سال ۱۳۹۶شهرداري و سازمان هاي تابعه را از لينك زير دانلود كنند.

 

bodje 96 شهرداري سبزوار و سازمانهاي وابسته

 
shora_logo