بودجه سال ۹۹ شهرداری سبزوار

 

برای بزرگنمایی تصویر بر وی آن کلیک کنید:

 

 

*****************************************************************************************

 

بودجه عمومی پیشنهادی سال ۹۹ شهرداری

 

 

 

 

*************************************************************************

 

بودجه سال ۹۸