مدیر روابط عمومی شهرداری سبزوار گفت: در آستانه بهار طبیعت، تابلوهای جدید پارک ها و بوستان های سبزوار نصب شد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، محمد اختریان با بیان این مطلب افزود: به منظور زیباسازی و ساماندهی مبلمان شهری پس از تهیه و طراحی،  تعداد ۳۰ عدد تابلوی جدید نامگذاری پارک ها و بوستان های سبزوار از جمله ظفر، بادپران، رضوان، باغ ملی، هنر، طبرسی، امید و… نصب شد.

وی گفت: تابلوی نامگذاری برخی از پارک ها و بوستان های سبزوار که فاقد نام هستند پس از اخذ مصوبه شورای اسلامی شهر تهیه و نصب خواهند شد.