مدیر اداره رفع سد معبر شهرداری سبزوار گفت: اجرای طرح جمع آوری تابلوهای غیرمجاز از سطح معابر و پیاده روهای سطح شهر با اخطار و هشدارهای قبلی به منظور بهبود وضیعت سیما و منظر شهری آغاز شد.

به گزارش مدیریت ارتباطات شهرداری سبزوار، ابوالفضل صانعی با بیان این مطلب افزود: طی دو روز گذشته ۵۰ مورد تابلو ال ای دی، روان، پلاسما و نئون از سطح معابر شهر جمع آوری شدند.

او بیان کرد: طرح مذکور به دنبال اجرای تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها در حال اجرا می باشد که شهرداری مکلف است از سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها، رفع موانع موجود و آزادسازی معابر عمومی جلوگیری نماید.

صانعی با بیان اینکه نصب بدون ضابطه و بدون مجوز تابلوهای غیرمجاز از عوامل موثر در بروز آشفتگی نما و منظر شهری است، ادامه داد: تابلوهای غیرمجاز نه تنها بر سیما و منظر شهری تاثیر گذار هستند بلکه با عدم ایمنی لازم برای شهروندان بعضا سبب بروز حوادث و خطرات احتمالی برای آنان می شوند.

وی هدف از اجرای این طرح را زیباسازی منظر شهری، ایجاد آرامش، نشاط اجتماعی و جلب رضایت شهروندان بیان کرد.