مشاور شهرسازی و معماری شهرداری سبزوار گفت: ایجاد مراکز خدمات عمومی جدید همچون پارکینگ‌ ، مستلزم صرف هزینه‌های زیاد و تعیین مکان بهینه به شیوه‌ای که همه شهروندان به نحو موثر از آن بهره مند شوند، امری ضروری است.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، احسان امامی افزود: با افزایش جمعیت و رشد غیر اصولی شهرها از یک سو و افزایش خودروها از سویی دیگر، طرح الزام به تامین احداث پارکینگ های عمومی و یا در نظر گرفتن پارکینگ ادارات، نهادها و مراکز عمومی در زمان تاسیس، در طرح تفضیلی جدید شهر می تواند به عنوان یکی از راهکارهای مؤثر جهت کاهش ترافیک در مناطق مرکزی شهر مطرح شود.

وی بیان کرد: احداث این گونه مراکز در صورتی که همراه با مدیریت ترافیک به صورت کاهش حجم پارک حاشیه‌ای شود سبب افزایش عرض مفید خیابان و در نهایت روان تر شدن ترافیک می‌گردد.

او ادامه داد: پارک غیر مجاز و حاشیه ای علاوه بر افزایش ترافیک خیابان ها، باعث کاهش دسترسی به مراکز شهری، بروز تصادفات و تلفات جانی، مسائل زیست محیطی، ناهنجاری محیط به علت پارک وسایل نقلیه و کمرنگ شدن زیبایی شهر، سد معبر و تجاوز به حقوق شهروندان و… می شود.

امامی تصریح کرد: به دلیل گسترش خطی کاربری های تجاری و خدماتی در طول خیابان های اصلی شهر سبزوار و عدم تامین فضای پارکینگ مورد نیاز آنها و وجود بافت تاریخی و ارزشمند در مرکز شهر، عرض کم معابر آن و هزینه گزاف آزادسازی خیابان ها و در نتیجه وجود ازدحام ترافیک و راه بندان در این محدوده، کمبود پارکینگ عمومی و در نتیجه پارک خودرو در حاشیه خیابان ها باعث بروز مشکلات فراوانی می شود به طوری که جریان ترافیکی در طول خیابان را کند نموده و سبب تراکم و افزایش سفر می گردد.

او گفت: امید است با همراهی مدیریت جامع شهری و همکاری ادارات و نهادها، مشاور محترم طرح تفضیلی، طرح الزام تامین پارکینگ توسط ادارات ، نهادها…. و مکان یابی صحیح و اصولی پارکینگ های عمومی مشکلات ترافیکی شهروندان را تهیه و تاکید نماید.