معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور بر تقویت جایگاه شوراها، رعایت قانونمندی، به کارگیری ضابطه مند افراد متخصص و شناسایی درآمدهای پایدار شهری با در نظر گرفتن حقوق نسل های آینده و بدون فروش سرمایه های شهر تاکید  کرد.

به گزارش روابط عمومی شهرداری سبزوار، سید محمدعلی افشانی شوراهای اسلامی شهر و روستا را از مهمترین دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در حوزه اجتماعی و سیاسی در خصوص اداره امور مردم توسط مردم برشمرد و تصریح کرد: وزارت کشور در حد امکان در زمینه تقویت جایگاه شوراها حمایت خواهد کرد ولی شورا و شهرداری هم باید اعتماد شهروندان را با عملکرد مناسب خود جلب نمایند.

وی افزود: تلاش ما اینست که در لایحه بودجه سال آینده و لوایحی که در دولت و مجلس در حال بررسی است، جایگاه شوراها را تقویت نماییم.

افشانی، رعات قوانین موجود در عرصه مدیریت شهری و شهرداری ها و اشراف کامل بر آنها، رعایت حقوق شهروندان و توسعه تعامل و همکاری با دستگاه ها ونهادهای مرتبط را از جمله عوامل موفقیت و پیشبرد امور توسط شورا و شهرداری ذکر کرد.

رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در بخش دیگری از سخنانش وجود نیروی انسانی مازاد را از جمله آفت های امروز شهرداری ها برشمرد و تاکید نمود: یک نفر کارمند بدون داشتن تخصص و خارج از ضوابط قانونی نباید در شهرداری ها به کار گرفته شود.

افشانی همچنین در خصوص شناسایی درآمدهای پایدار شهری گفت: شوراها و شهرداری ها در بودجه سال آینده و سالهای بعد به درآمدهای پایدار شهری با در نظر گرفتن حقوق نسل های آینده، بدون فروش سرمایه های شهر و رعایت مسائل زیست محیطی توجه نمایند.

وی بر ضرورت شناسایی مزیت های شهر به منظور جذب سرمایه و افزایش سرمایه گذاری هم تاکید کرد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در ادامه در خصوص مقابله با فساد در شهرداری ها گفت: ایجاد ساختارهای نوین مدیریتی و اعمال تغییرات لازم در ساختار شهرداری ها نظیر توجه به کنترل فرایندهای انجام امور و اجرای پروژه ها از جمله راههای مناسب برای برای مقابله با فساد و همچنین افزایش ضریب موفقیت فعالیتها و بهره وری و ارتقای سطح رضایتمندی مردم است.

افشانی تاکید کرد: شهروندان زمانی به شورا و شهرداری اعتماد و در برنامه های مورد نظر آنها مشارکت می نمایند که مطمئن شوند اعتبارات درست هزینه می شود.

وی همچنین بر توسعه ارتباط و هماهنگی مستمر شوراها، شهرداری ها و معاونتهای امور عمرانی استانداری ها تاکید کرد .

افشانی گفت: سیاست وزارت کشور حمایت همه جانبه از شوراها و شهرداری هاست و با بهره گیری از ظرفیت های قانونی برای تامین منابع بیشتر تلاش می کنیم./ روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور